Image Alt

Otomasyon Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Otomasyon Nedir ?

Otomasyon Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Otomasyon Nedir ?

İnsan ile makinelerin eşgüdümlü bir şekilde işin yapılmasına katkı vermesi olarak açıklayabiliriz. Yapılan işin ağırlık olarak kim tarafından daha fazla yapıldığı durumlar ise bu sistemlerini bölümlere ayırır. Eğer insan gücü daha fazla ise yarı otomasyon sistemleri , makine gücü daha fazla ise tam otomasyon sistemleri şeklinde söylenilmektedir.

İngiltere’de ortaya çıkan sanayi devrimi ile birlikte fabrikalar seri üretime geçerek dünya pazarına hızla yayılma politikası izlemeye başladılar. Sadece üretim yapmak ürettiğin ürünün satışının garanti olmadığı günümüzde tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ve işletmeler tercih sebebi haline geldiler. Bu firmalar üretimde oluşabilecek hataları ise en aza indirmek için otomasyon sistemlerini kullanarak anında müdahalede bulunabilecekleri sistemlere geçmeyi doğru buldular. Bu durum üretimde ki verimliliğin artması ve maliyetlerin düşürülmesi olarak geri döndüğü için sadece sektörün liderleri değil pazar da tutunabilme adına her firmanın bu sistemleri kullanmaları gerekmektedir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte ise fabrikalarda yani üretim tesislerinde bilgisayar destekli çalışmalar yapmak ve yönetimsel metotlar uygulamak yoğun şekilde kullanılmaya başlandı.

Orta ve uzun vadede karlılığı getiren bu sistemlerin dezavantajı olarak ilk kurulumda maliyetlerinin yüksek olmasını sayabiliriz. Makineleşme ile seri üretime geçen firmalar ve işletmeler yarı ve tam otomasyon sistemlerinin kullanılması sürdürülebilir rekabet koşullarında firmaların ayakta kalması adına avantaja dönüşmektedir.

Otomasyon sistemleri ile birlikte üretimde makine kullanımı hızla artmış ve çalışan insan sayısı azalmıştır. Bu bir takım istihdam sorunlarına yol açacak gibi görünse de artan rekabet koşullarıyla birlikte gelecekte üretimde makineleşmenin daha da yaygınlaşması çok da sürpriz olmaz. Bu sistemler kendini amorti ettikten sonra sizlere uzun vadede sürekli kazandırmaya devam edecektir. En önemli avantajlarından bir tanesi de üretimde hızlanmaya ve maliyetlerde azalmaya yol açmasını sayabiliriz.

Daha fazla üreten firmanız rakipleriniz önünde yer alacak ve sadece size ürünlerinizi pazarlamak ve son kullanıcıyla buluşturmak kalacaktır.

Maliyette azalmayla birlikte bir diğer faydasını sayacak olursak kalitede ortaya çıkan belirgin artışı da sayabiliriz. Otomasyon sistemlerini kullanarak insan hatasını en aza indirip belli noktalara kontrol mekanizmaları yerleştirdikten sonra daha az hata ile üretim gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

 

 

 

Add Comment